✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : درسته... اسمم آدمه... از آدمیت بویی نبردم
2013-11-09T17:35:19+03:30
os1: حالا که بحث به اینجا رسید ... ویکتورهوگو می گه: از میان دو واژه انسان وانسانیت، اولی در میان کوچه ها و دومی در لابه لای کتاب ها سرگردان است...!
2013-11-10T22:40:51+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : بله قبول دارم.... جمله ی قشنگی بود
2013-11-11T08:01:47+03:30