برای پاییز دوست داشتنی

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست
داستان از میوه های سربه گردونسای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید .
باغ بی برگی
خنده اش خونیست اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن .
پادشاه فصلها ، پائیز .
سارا كاوه: پاییز فصل رنگ های زیباست
2014-09-22T16:21:15+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : پاییزتون رنگی رنگی
2014-09-24T14:27:24+03:30
ای دلبر ما، مباش بی دل، بر ما یک دلبر ما، به از دو صد دل، بر ما
نه دل بر ما، نه دلبر، اندر بر ما یا دل ، بر ما فرسـت و یا دلبـرِ ما.
سارا كاوه: خيلي جالب و مفيد واقع شد
2014-09-11T09:52:47+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : من دوس دارم تو ی شرکت لوازم آرایشی بهداشتی کار کنم لوازم آرایش خودم مفت میوفته
2014-09-11T16:01:22+04:30
یار مردان خدا باش که در کشتی نوح/هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : معنی شو متوجه نشدم
2014-09-11T16:02:36+04:30
نوید: یار مردان خدا باش که در کشتی نوح که مشخصه و معنی نمی خواد. هست خاکی: یعنی یه نفر از اهل خاک (زمین) هست(اشاره به خود حضرت نوح) که از اون طوفان به اون بزرگی هراسی نداره (حتی به اندازه یک قطره آب) یعنی می گه حضرت نوح چون به خدا ایمان داره، کل اون طوفان براش به اندازه یه قطره آب هم اهمیت نداره
2014-09-12T12:38:21+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آهاااااااااااا... الان فهمیدم ... مرسی نوید خان
2014-09-14T04:43:37+04:30
بودن

یا نبودن...

بحث در این نیست

وسوسه این است.
شراب ِ زهر آلوده به جام و

شمشیر به زهر آب دیده در کف دشمن

همه چیزی

از پیش روشن است و حساب شده

و پرده در لحظه معلوم فرو خواهد افتاد.
ابراهیم سواره: و پرده در لحظه معلوم فرو خواهد افتاد ، همیشه اینطوریه یعنی
2014-09-04T17:32:06+04:30