سارای گلم فارغ التحصیلیت مبارک !!!!

امیدوارم در جایگاهای والاتری ببینمت
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : نوش جان مرسی مهربون جونم
2016-01-25T02:19:29+03:30
ابراهیم سواره: تبریک میگم ، ان شاالله سربلند باشد
2016-02-10T15:07:53+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : به همچنین آقا سواره
2016-02-11T20:26:06+03:30
عکس قبلیو گشت ارشاد فیلتر کرد
یه بار دیگههه... آهاییییییییی شیمی زنده ها کوشین؟
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : واقعنی؟؟ شما ک یه بار جم کردی رفتی... لطف کردی برگشتی
2016-02-11T20:24:28+03:30
ابراهیم سواره: نه دیگه دقت نکردید چی فرمودید ، من جم نکردم ،فقط رفتم جم کردن در این فضاها ینی اینکه مثلا پست ها و مطالبتم پاک کنی
2016-02-11T23:58:09+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : باشه اصن حق باشما... بمونید فقط
2016-02-13T15:04:47+03:30