✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آقا سواره منم چن باری ک خندوانه دیدم از جناب خان خوشم اومده بامزه اس تو اولین فرصت کلیپ های پیشنهادیتون رو تماشا میکنم
2015-10-02T13:55:19+03:30
ابراهیم سواره: ایشون الان یکی از معروفترین شخصیت های عروسکی کشور هستن که شهرتشون خیلی بیشتر از بازیگرا هم شده.
2015-10-02T14:37:41+03:30