✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : ممنون دوستای گلم... باسه من چند وقته سبزه نمیدونم چرا؟ ولی خوشگل تر شده
2014-09-06T19:56:43+04:30
سارا كاوه: خجالت نمي كشي مزكان؟؟؟؟؟؟؟؟
2014-09-08T18:27:35+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : نه اصن
2014-09-08T21:23:21+04:30
بد ترین انتخاب واحد عمرم بود دیروز از صبح تا عصری دانشگاه بودم ولی نتونستم هیچ کاری بکنم
سارا كاوه: ٢تا كلاس با هم هستيم
2014-09-04T19:05:15+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : چ حسن تصادفی
2014-09-05T02:39:54+04:30
سارا كاوه: هي خدا............
2014-09-08T18:27:55+04:30