کیا یادشونه ابتدایی که بودیم معلم وقتی سوتی میداد میگفت:
خواستم ببینم حواستون هست یا نه بعد ماهم باور میکردیم …؟ :|
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آفرین... اصن ب قیافه تون نمیاد اینکارا... خوبه ترک کردید
2014-01-30T11:47:35+03:30
سارا كاوه: افرين بس بجه ي خوبي شديد
2014-02-01T09:40:48+03:30
ابراهیم سواره: اتفاقا یه بار استادمون بیچاره بدجور ضایع شد یه سوتی داد همین جمله رو گف و بعد یه ج دیگه داد ک اونم غلط بود بعدا دیگه. هیچی حرفی نمونده بود گف ببخشید
2014-02-09T16:38:36+03:30
این خرچنگا هم یه طوری راه میرن انگار
دستشونو با بتادین شستن همین الان میخوان وارد اتاق عمل شن
سارا كاوه: آخه خیلی استریل هستند
2014-01-28T14:15:29+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : خخخخخخخ
2014-01-30T05:14:42+03:30
ابراهیم سواره: اصن خیلیم عالی
2014-02-09T16:39:52+03:30
به حرف هیچ کدوم از دانشمندا معتقد نباشم
به اون حرف دکتر حسابی که گفته
ساعت بعد از غذا خوردن درس نخونین اعتقاد قلبی دارم !
تا ۲۴ساعت درس نمی خونم
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : خوب کاری کردید
2014-01-30T11:46:26+03:30
سارا كاوه: مژگان قراره مبانی20بشه من میدونم
2014-02-01T17:04:13+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : مبانی 19/50 شدم سارا 20
2014-02-05T05:31:39+03:30
ﻣﺮﺍﻗﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻪ،
مراقب نیستش که ﮔﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺸﺖ
سارا كاوه: نه خدا خواسته شما رو پاک نگه داره چون تو رو خیلی دوست داشته مطمئن باش
2014-01-30T11:34:18+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : سارا تو دیگه اینطوری نگو... کاش مام مث شما ناپاک بودیم...
2014-01-30T11:48:18+03:30
mariyam: خخخخخخخخخخخخخخخخخ
2014-02-04T10:50:33+03:30