alibasirat: مثل اینکه کنکور زیاد بت فشارآورده...خو کمتر بخون رتبه یکت۲نمیشه دادا برا تک رقمی بستی دیگه?
2015-02-19T19:24:25+03:30
ابراهیم سواره: داداش الان شما مثلا داری واسه کنکور دکتری میخونی ؟؟؟؟؟ دو هفته وقت مونده هاااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ول کن این چیزا روووووووووووووووو
2015-02-16T17:58:29+03:30
mohsendm: فشار درساس ... میخواد از زیرش در بره
2015-02-17T23:51:36+03:30
ابراهیم سواره: تازه میخواد بره تو فاز جدی خوندن
2015-02-25T18:51:21+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : به خدا مغرور نیستیم که به مردمش مغرویم... اینم گناه داره؟
2015-02-16T17:03:38+03:30
mohsendm: بعدا که بازی ها پیشرفت کردند دیگه از رونق افتاد ...
2015-02-15T20:24:40+03:30
alibasirat: آره.مخضوصا وقتی gtaاومد
2015-02-15T23:37:45+03:30
Hossein Mousavi: What is the name of this car?
2015-02-16T13:15:10+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : بعضی ها خیلی قشنگ میحرفن ولی اونقد قشنگ زندگی نمیکنن
2015-02-16T17:05:02+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : مطالعه ی خطر جدی برای نظرامونه؟ چون ممکنه بعد مطالعه تغییرشون بدیم؟؟
2015-02-13T06:40:02+03:30
alibasirat: خرس گرگ سگ عقاب.مشکل اینجاست باراول که نگاه میکنی راحت میتونی پیداکنی چون باراول کوه میبینی ولی وقتی این ۴تارو پیداکنی دوباره تصوراینکه اونجا کوهه تابعدیارو پیداکنی خیلی سخت میشه
2015-02-15T19:25:32+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : توی کوه ها دو تا خرس پاندا است دو تا گرگ تو سنگ هام دو تا عقاب است یدونه هم عقاب درحال پرواز اینا رو دیدم
2015-02-16T17:08:29+03:30
ابراهیم سواره: قافیه که به تنگ آید ................
2015-02-16T18:11:15+03:30