. بعضي ها مثل تيتان هستند حتي اکسيد شون هم با ارزشه.
. بعضي ها هم مثل آهن هستند فقط به درد لاي جرز ديوار مي خورند.
. بعضي ها مثل آرگون بي خيال و بي اثرند.
. بعضي ها ي ديگه مثل سديم خيلي فعال اند.
. بعضي ها مثل اکسيژن فقط تو فکر تخريب و اکسيد کردن بقيه هستند.
. بعضی ها هم مثل گوگرد باعث خوردگي ميشن.
. البته هستند آدم هايي که مثل آلومينيوم سبک ولي در عين حال مقاومند.
. بعضي ها رو تا اول غنيشون نکني به دردت نمي خورن وبرات نفعي ندارند.
. بعضي ها خيلي کميابند و مثل طلا گرانبها هستند.
. ولي بعضي ديگه مثل سيليس تا دلت بخواد همين جور ريخته و زيادند.
. بعضي ها مثل فسفر يه جوري خودشون رو مي خوان نشون بدهند.
. بعضي ها هم در کار خودشون سردرگم هستد و مثل عناصر واسطه هستند.
. بعضي ها ظرفيتشون خالي و دنبال پرکردنش هستند .
. البته اکثر آدم ها عنصر نيستند و به صورت ترکيبي از عناصر موجود مي باشند.
من به اشتراک گذاشته پیام رو از greenchem.
کدومو قبول داری؟؟؟
یک مول از ذرات آهن یا دوصد خروار جو هر دو بسیارند اما این کجا و آن کجا
غنچه ی یاس سفید و هیدروژن سولفیدِ گاز هر دو بو دارند اما این کجا و آن کجا
نانولوله های کربن دار و الیاف کتان هر دو چون مارند اما این کجا و آن کجا
تک درخت سیب باغ و ذره های یک اتم هر دو پُر بارند اما این کجا و آن کجا
تفلونِ دیگ حلیم و رشته ی فرش و گلیم هر دو بَسپارند اما این کجا و آن کجا
آلکانی راست زنجیر و یکی هم شاخه دار هر دو همپارند اما این کجا و آن کجا
آبِ باران اسیدی یا که آب گرم دوش هر دو می بارند اما این کجا و آن کجا
رازی و شایان که در شیمی به عالَم شهره اند ! هر دو همکارند اما این کجا و آن کجا
من به اشتراک گذاشته پیام رو از greenchem.
ای کاش

ای کاش انسانها در قرض دادن به یکدیگر قانون پایستگی جرم را رعایت می کردند .
ای کاش آدم ها به رخدادهای زندگی ازهمان ابتدا واکنش موازنه شده نشان می دادند تا مجبور نشوندهربار ضرائب اجزای واکنش را تغییر دهند .
ای کاش همه حلال ها قابلیت حل کردن مشکلات را می داشتند تا هیچ مشکلی حل نشده باقی نماند .
من به اشتراک گذاشته پیام رو از greenchem.
ای کاش

ای کاش انسانها در قرض دادن به یکدیگر قانون پایستگی جرم را رعایت می کردند .
ای کاش آدم ها به رخدادهای زندگی ازهمان ابتدا واکنش موازنه شده نشان می دادند تا مجبور نشوندهربار ضرائب اجزای واکنش را تغییر دهند .
ای کاش همه حلال ها قابلیت حل کردن مشکلات را می داشتند تا هیچ مشکلی حل نشده باقی نماند .
من به اشتراک گذاشته پیام رو از greenchem.
ای کاش

ای کاش انسانها در قرض دادن به یکدیگر قانون پایستگی جرم را رعایت می کردند .
ای کاش آدم ها به رخدادهای زندگی ازهمان ابتدا واکنش موازنه شده نشان می دادند تا مجبور نشوندهربار ضرائب اجزای واکنش را تغییر دهند .
ای کاش همه حلال ها قابلیت حل کردن مشکلات را می داشتند تا هیچ مشکلی حل نشده باقی نماند .
کدومو قبول داری؟؟؟
یک مول از ذرات آهن یا دوصد خروار جو هر دو بسیارند اما این کجا و آن کجا
غنچه ی یاس سفید و هیدروژن سولفیدِ گاز هر دو بو دارند اما این کجا و آن کجا
نانولوله های کربن دار و الیاف کتان هر دو چون مارند اما این کجا و آن کجا
تک درخت سیب باغ و ذره های یک اتم هر دو پُر بارند اما این کجا و آن کجا
تفلونِ دیگ حلیم و رشته ی فرش و گلیم هر دو بَسپارند اما این کجا و آن کجا
آلکانی راست زنجیر و یکی هم شاخه دار هر دو همپارند اما این کجا و آن کجا
آبِ باران اسیدی یا که آب گرم دوش هر دو می بارند اما این کجا و آن کجا
رازی و شایان که در شیمی به عالَم شهره اند ! هر دو همکارند اما این کجا و آن کجا
. بعضي ها مثل تيتان هستند حتي اکسيد شون هم با ارزشه.
. بعضي ها هم مثل آهن هستند فقط به درد لاي جرز ديوار مي خورند.
. بعضي ها مثل آرگون بي خيال و بي اثرند.
. بعضي ها ي ديگه مثل سديم خيلي فعال اند.
. بعضي ها مثل اکسيژن فقط تو فکر تخريب و اکسيد کردن بقيه هستند.
. بعضی ها هم مثل گوگرد باعث خوردگي ميشن.
. البته هستند آدم هايي که مثل آلومينيوم سبک ولي در عين حال مقاومند.
. بعضي ها رو تا اول غنيشون نکني به دردت نمي خورن وبرات نفعي ندارند.
. بعضي ها خيلي کميابند و مثل طلا گرانبها هستند.
. ولي بعضي ديگه مثل سيليس تا دلت بخواد همين جور ريخته و زيادند.
. بعضي ها مثل فسفر يه جوري خودشون رو مي خوان نشون بدهند.
. بعضي ها هم در کار خودشون سردرگم هستد و مثل عناصر واسطه هستند.
. بعضي ها ظرفيتشون خالي و دنبال پرکردنش هستند .
. البته اکثر آدم ها عنصر نيستند و به صورت ترکيبي از عناصر موجود مي باشند.