« من از امتحان سخت نالیده ام پس از حق به امید تو مانده ام
به من نمره ای ده که شادان شوم که گر ده بگیرم پریشان شوم »
من به اشتراک گذاشته پیام رو از alibasirat.
خانه دوست كجاست؟
در فلق بود كه پرسيد سوار
آسمان مكثی كرد
رهگذر شاخه نوری كه به لب داشت
به تاريکی شبها بخشيد و به انگشت
نشان داد سپيداری و گفت
نرسيده به درخت
كوچه باغی است كه از خواب خدا
سبزتر است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است
ميروی تا ته آن كوچه
كه از پشت بلوغ سر به در می آرد
پس به سمت گل تنهايی می پيچی
دو قدم مانده به گل
پای فواره جاويد اساطير زمين می مانی
و تو را ترسی شفاف فرا می گيرد
كودكی می بينی
رفته از كاج بلندی بالا
جوجه بر می دارد از لانه نور
و از او می پرسی
خانه دوست كجاست؟
من به اشتراک گذاشته پیام رو از sajjad1990.
فلز ماه تولد شما کدومه ؟
من به اشتراک گذاشته پیام رو از afshani.
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : من آدم خوش شانسی هستم مستر سواره... حتمن حکمتی بوده ک آهن باشم
2014-02-11T13:59:37+03:30
ابراهیم سواره: بله قوی و مستحکم و اینا
2014-02-13T00:21:56+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آره دیگه
2014-02-16T13:00:02+03:30
سوال : به نظر شما وقتی دانشمندان دو ایزوتوپ از هلیم را کشف کردند ، چه گفتند ؟

جواب : هه هه (He He)
من به اشتراک گذاشته پیام رو از manelio.