پروفسور استیفن هاوکینگ بزرگترین فیزیکدان، کیهان شناس و نویسنده عصر حاضر، که از سال 1963 به علت بیماری ALS بامداد امروز درگذشت.
14مارچ (3/14) به عنوان روز جهانی عدد پی اعلام شده است.