فنجان به دستانم گرمی می بخشد . فنجانی قهوه ولی تلخ آخر قسم خورده ام که بی تو لبم را شیرین نکنم.راستی کاسه ی گل قرمزی را یادت هست روی میز گذاشتم پر از همون آبنبات های گل سرخ که تو دوست داشتی ولی آبنبات راهم نمیخورم آخر چه فایده کامم بی تو شیرین شود.
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : سارااااای قشنگم، هم عکست هم متن عالی بود
2016-01-16T11:51:14+03:30
سارا كاوه: سپاس گرازم
2016-01-16T17:21:32+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : سارا پروفایلتو ویرایش کن... شما ک دیگه دانشجو کارشناسی نیستی
2016-01-25T02:21:32+03:30
سارا كاوه: چشم
2016-01-29T09:26:41+03:30