سارا كاوه: لطفا به متن روزنامه هم توجه فرمایید.
2015-07-27T15:10:32+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : توجه کردم سارا
2015-07-28T11:07:11+04:30
سارا كاوه: درود بر دوستم
2015-07-29T16:47:08+04:30
کسایی که شیمی خوندن رو دست کم نگیر!!
اینا یاد گرفتن در حد میلی گرم مواد رو با هم ترکیب کنن که در حد میلی گرم چیزی رو که میخوان بدست بیارن پس اگر بهت خوبی میکنن یا ازت میگذرن فک نکن حواسشون نیست،بدون که دارن گذشت میکنن......
اینا یه عمریه کارشون با مواد شیمیاییه..... پس اگر به گرمی دستت رو فشار میدن فک نکن ضد ضربه شدن، مال اینه که میخوان از اسانس وجودشون بهت تزریق کنن شاید تو سر عقل بیای و باهاشون رو راست باشی....
اینا فرق بین اسید و باز رو خوب میفهمن پس اگر اخلاقت خوب نیست و هی میبینی که دارن بهت خوبی میکنن مال اینه که میخوان رابطه خنثی بمونه و ختم به خیر شه.......!
اینا خوب میدونن فرق Hمثبت با Hمنفی چیه، پس اگر صد بار میان طرفت واسه این نیست که الکترون آزاد دارن.... مال اینه که میدونن تو الکترون آزادی، میخوان تو اوربیتال خودشون جات بدن!!
اینا خوب میدونن کاتالیست کارش چیه.....
پس اگر میبینی زیاد خنده رو لبشونه از خریتشون نیست، وقتی که خودشون تنها بشن همین خنده ها بدون واکنش از چشماشون رسوب میکنه و ریکاوریش میکنن واسه دیدار دوباره..
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : سارا این قشنگ ترین متنی بود ک درباره شیمیستا خوندم
2015-07-14T18:37:22+04:30
ابراهیم سواره: اچ منفی چیه ؟؟؟
2015-07-14T20:40:03+04:30
سارا كاوه: نمیدونم
2015-07-22T13:06:11+04:30
توجه کرده اید که ساختار زولبیا بسیار حساس است چون کافی است کمی فاصله‌ی حلقه‌ها از یکدیگر نسبت به سطح مقطع آنها بیشتر باشد تا در گاز دوم، لنگر پیچشی حاصل از طره‌‌ی آزاد ایجاد شده از گاز اول، باعث گسیختگی مقطع حلقه‌ها در دورترین نقطه از سر آزاد حلقه شده و سقوط بخشی از حلقه‌های زولبیا را به همراه داشته باشد!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اینو از گروه دانشگاه شریف دزدیدم, زنگ تفریحشون بود داشتن بحث غیر درسی میکردن
mohsendm: البته اگه به استادای دانشکده شیمی بگیم چی شد که اینجوری شد میگن دما رو ببر بالا درست میشه ( همینرو یاد گرفتن)
2015-07-15T00:13:18+04:30
ابراهیم سواره: محسن داداش کل چیزایی که گفتی ینی چه ؟؟؟
2015-07-15T00:50:26+04:30
سارا كاوه:
2015-07-22T12:58:35+04:30
ابراهیم سواره: این چیه ؟؟؟
2015-07-14T20:41:59+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : هر چی هست خوشگله
2015-07-14T22:52:58+04:30
سارا كاوه: بیسموت
2015-07-22T12:59:00+04:30