تقديم به تمامي شيميست هاي فرهيخته
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : مرسی عزیزم فرهیختگی از خودته
2015-05-11T15:03:33+04:30
سارا كاوه: قربان شما
2015-06-12T23:37:01+04:30
ابراهیم سواره: فک کنم این فکر از زمانی که آقای دوست محمدی ریز شعری که سروده بودن در جواب عذرخواهی شما سه تا شکلک اینطوری گذاشت تو ذهن شما نقش بسته
2015-06-21T12:44:13+04:30
ابراهیم سواره: ولی جدا از شوخی نه همیشه به این معنا نیس زیاد سخ نگیر
2015-06-21T12:45:05+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : عععع الان ک گفتی ی چیزکایی یادم اومد ولی کامل یادم نیس... شاید!! کی میدونه ؟؟ ممکنه تو ضمیر ناخود آگاهم نقش بسته بوده از اون اتفاق ولی من هنوزم دوستش ندارم
2015-06-23T15:26:02+04:30
مرد را به عقلش بِنگر نه به ثروتش!
زن را به وفایش ، نه به جَمالش !
دوست را به محبتش، نه به کلامش!
عاشق را به صبرش ، نه به اِدعایش!
مال را به بَرکتش ، نه به مِقدارش !
خانه رابه آرامشش نه به بزرگيش!
شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش !
سخن را به معنایش ، نه به گوینده اش !
و دل را به پاکیش ، نه به صاحبش!
greenchem: likeeeeeeeeeee
2015-04-13T16:32:38+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : به به زیبا بود جدن :>
2015-05-11T15:06:07+04:30
سارا كاوه: سپاس
2015-06-12T23:37:53+04:30
وصیت نامه شهید عباس بابائی
همسرم ! راه خدا را انتخاب کن که جز این راه دیگری برای خوشبختی وجود ندارد
. . . ملیحه جان همانطوری که میدانی احترام مادر واجب است . اگر انسان کوچکترین ناراحتی داشته باشد اولین کسی که سخت ناراحت می شود مادراست که همیشه به فکر فرزند یعنی جگرگوشه اش می باشد. . .
. . . ملیحه جان اگر مثلا نیم ساعتی فکر کردی راجع به موضوعی هرگز به تنهایی فکر نکن حتما از قرآن مجید و سخنان پیامبران - امامان استفاده کن و کمک بگیر- نترس هر چه می خواهی بگو. البته درباره هر چیزی اول فکر کن . هر چه که بخواهی در قرآن مجید هست مبادا ناراحت باشی همه چیز درست می شه ولی من می خواهم که همیشه خوب فکر کنی . مثلا وقتی یک نفر به تو حرفی می زند زود ناراحت نشو درباره اش فکر کن ببین آیا واقعا این حرف درسته یا نه . البته بوسیله ایمانی که به خدا داری.ملیحه جان به خدا قسم مسلمان بودن تنها فقط به نماز و روزه نیست البته انسان باید نماز بخواند و روزه هم بگیرد . اما برگردیم سرحرف اول اگر دوستت تو را ناراحت کرد بعد پشیمان شد و به تو سلام کرد و از تو کمک خواست حتما به او کمک کن . تا میتونی به دوستانت کمک کن و به هر کسی که می شناسی و یا نمی شناسی خوبی کن. نگذار کسی از تو ناراحت بشه و برنجه.
هر کسی که به تو بدی می کند حتما از او کناره بگیر و اگر روزی از کار خودش پشیمون شد از او ناراحت نشو. هرگز بخاطر مال دنیا از کسی ناراحت نشو.
ملیحه جون در این دنیا فقط پاکی، صداقت ،ایمان ، محبت به مردم ، جان دادن در راه وطن ، عبادت باقی می ماند. تا می تونی به مردم کمک کن . حجاب ، حجاب را خیلی زیاد رعایت کن . اگه شده نان خشک بخور ولی دوستت ، فامیلت را که چیزی نداره، کسی که بیچاره است او را از بدبختی نجات بده. تا میتونی خیلی خیلی عمیق درباره چیزی فکر کن. همیشه سنگین باش. زود از کسی ناراحت نشو از او بپرس که مثلا چرا اینکار را کردی و بعد درباره آن فکر کن و تصمیم بگیر. . .
. . . ملیحه به خدا قسم به فکر تو هستم ولی می گویم شاید من مردم باید ملیحه ام همیشه خوشبخت باشد . هرگز اشتباه فکر نکند . همیشه فقط راه خدا را انتخاب بکند . چون جز این راه راه دیگری برای خوشبختی وجود ندارد .
ملیحه باید مجددا قول بدهی که همیشه با حجاب باشی . همیشه با ایمان باشی . همیشه به مردم کمک کنی . به همه محبت کنی . در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است و راه خداست . . .
. . . اگه می خواهی عباس همیشه خوشحال باشد باید به حرفهایم گوش کنی . ملیحه هرچقدر میتونی درس بخون . درس بخون درس بخون . خوب فکر کن . به مردم کمک کن . کمک کن خوب قضاوت کن . همیشه از خدا کمک بخواه . حتما نماز بخون . راه خدا را هرگز فراموش نکن . . .
. . . همیشه بخاطرت این کلمات بسیار شیرین و پر ارزش را بسپار « کسی که به پدر و مادرش احترام بگذارد ، یعنی طوری با آنها رفتار کند که رضایت آنها را جلب نماید ، همیشه پیش خداوند عزیز بوده و در زندگی خوشبخت خواهد بود . . .
ملیحه مهربانم هروقت نماز میخونی برام دعا کن .
greenchem: likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
2015-04-13T16:32:51+04:30
سارا كاوه:
2015-04-24T10:58:42+04:30
greenchem: likeeeeeeeeeeeeeeeeee
2015-04-08T23:57:29+04:30
سارا كاوه:
2015-04-10T22:31:27+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : ماشا الله این دوستمون شیمی سبز چ لایکایی میکنه
2015-05-11T15:06:24+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : سارا بیام بوکوجمت؟ چرا دیه کم میای اینجا؟ لعنت بر لاین و وایبر و واتس آپ و تلگرام و اینستاگرامو غیره
2015-06-11T02:51:09+04:30