نوید: اینو عبدالحسین مختاباد خونده قشنگه گوشش بدید
2014-11-01T21:04:27+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آخی نازی
2014-11-03T08:15:58+03:30
سارا كاوه: من نميدونستم
2014-11-03T13:57:46+03:30
سارا كاوه: بلي با مزه است
2014-10-21T22:37:37+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : باو مستر بینم شیمیست بود نمیدونستیم؟!!!
2014-11-03T08:14:59+03:30
سارا كاوه:
2014-11-03T13:58:29+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : مردم چ نذرایی میکنن !!!
2014-11-03T08:14:27+03:30
سارا كاوه: خيلي هم زيباستمفهوم را داشته باش
2014-11-03T13:59:27+03:30
alibasirat: یعنی میشه ایران هم آکسفوردداشته باشه...
2014-10-13T05:43:22+03:30
سارا كاوه: ان شا الله كه ما بتونيم اين كار را انجام بدين و أيده ساز شويم
2014-10-15T19:35:02+03:30