رنك ماشين را ببينيد
سارا كاوه: اقاي دوست محمدي مزكان ك زودتر باسخ داده
2014-08-01T16:15:48+04:30
ابراهیم سواره: آقای دوست محمدی عکس ماشین مال خانوم عابدیه نه خود ماشین
2014-08-05T13:57:16+04:30
سارا كاوه: آقای سواره اتفاقا بر عکس مژگان عکس را گذاشته بود روی فیس منم برداشتم
2014-08-06T19:10:59+04:30
alibasirat: منم این آهنگو خیلی دوست دارم
2014-07-21T23:14:08+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : در بهار زندگی احساس پیری میکنم/ با همه آزادگی حس اسیری میکنم
2014-07-22T21:28:07+04:30
سارا كاوه: اري زيباست
2014-07-23T17:27:06+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آیا سخن رهبر معروف تره از سخنان امیرالمومنین است؟؟؟ سارا پرچم و بگیر من قر بدم
2014-07-16T03:50:33+04:30
alibasirat: یه وقت ازون بالا نیوفتی!!
2014-07-16T06:16:49+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : نه جواسم هس
2014-07-19T04:09:23+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : به به مستر بصیرت... سواره خان ان شا الله همیشه دلت جوون باشه
2014-07-13T03:14:15+04:30
mohsendm: پیر شید جوونا
2014-07-13T16:22:46+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : شیمیست دوست محمدی ، ان شا الله صد ساله بشید ولی دلتون جوون باشه
2014-07-14T05:37:21+04:30
سارا كاوه: درست است
2014-07-10T16:31:02+04:30
alibasirat: اصن داریم?!!
2014-07-11T08:57:16+04:30
mohsendm: الان شوخی کردی؟؟؟؟
2014-07-13T16:21:58+04:30
mohsendm: اه اه اه از کرم بدم میاد
2014-07-13T16:21:21+04:30
alibasirat: نکنه ازسوسکم میترسی?
2014-07-13T16:45:58+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے :
2014-07-14T05:38:28+04:30