به اميد كلاس هايي به روز و با تكنولوزي
alibasirat: اگه ایران اینجوری بشه پسرا دسته میبرن سرکلاسpes
2014-07-13T08:24:43+04:30
سارا كاوه: بيشنهاد خوبي است
2014-05-22T19:37:23+04:30
afshani: پروژه من رو این زمینه است.. سمینارم رو این موضوعه.
2014-05-23T17:53:29+04:30
سارا كاوه: جه جالب
2014-05-27T08:40:31+04:30
ابراهیم سواره: من ایشون رو به لطف شما شناختم.
2014-05-15T23:43:35+04:30
alibasirat: who is she?
2014-05-16T23:58:41+04:30
سارا كاوه: اما واتسون بازیگر نقش هرمیون در هری پاتر
2014-05-19T21:59:21+04:30