سارا كاوه: از نظر بنده هیچ تفاوتی ما بین زیبا و قشنگ نمی باشد
2014-05-03T22:19:19+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : دعوا نکنید دور از شخصیت دو شیمیسته جوانه
2014-05-11T16:06:09+04:30
ابراهیم سواره: من کماکان رو حرفم هستم
2014-05-12T16:06:31+04:30
سارا كاوه: درسته جه خبر از المبيادتون؟؟
2014-04-25T14:27:30+04:30
alibasirat: چهارشنبه آزمونه
2014-04-27T22:04:59+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : مستر بصیرت موفق باشین
2014-05-11T16:06:48+04:30
ابراهیم سواره: آرامش بخشه خیلی زیباست
2014-04-24T23:15:47+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آقا سواره قشنگه
2014-05-11T16:07:20+04:30
ابراهیم سواره:
2014-05-12T16:05:08+04:30
با قرائت فاتحه ياد مادراني كه در بين ما نيستند بكنيم