پروفسور استیفن هاوکینگ بزرگترین فیزیکدان، کیهان شناس و نویسنده عصر حاضر، که از سال 1963 به علت بیماری ALS بامداد امروز درگذشت.
14مارچ (3/14) به عنوان روز جهانی عدد پی اعلام شده است.
ناسا براى اينكه تاثيرات موادمخدر و روان گردان را بررسى كند، تعدادى عنكبوت را درمعرض اين مواد قرارداد تا تاثير مواد بر تارهايشان وعملكرد مغزى شان رابسنجد!نتايج فوق حاصل اين تحقيق است!
خبری نیست از شیمیست های عزیز.شیمی زنده دارد حیاتش را از دست می دهد.
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : حیات چن نفره!؟
2017-03-16T15:55:04+03:30
سارا كاوه: هر چی بیشتر بهتر
2017-04-22T22:43:10+04:30
سارا كاوه: خیر جناب سواره
2017-04-22T23:30:13+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : خیلی دیر شده ولی روزت مبارک سارا جان
2017-03-16T15:55:36+03:30
سارا كاوه: سپاس مژگان شیمیست جانم
2017-04-22T22:43:30+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : سارا جان ی خلاصه ای از متن بالا میزاشتی باسه تنبلا ک حال چن پاراگراف انگلیسی خوندن ندارن
2017-03-16T15:56:19+03:30
سارا كاوه: مطمئن بودم همه زرنگ هستن
2017-04-22T22:44:05+04:30
Abū Bakr Muhammad ibn Zakariyyā al-Rāzī, was a Persian polymath, physician, alchemist, philosopher, and important figure in the history of medicine.
Al-Razi took a serious interest in chemistry and in the preparation of medicines, and is sometimes referred to as the father of modern pharmacology.
He is known to have perfected methods ofdistillation and extraction, which contributed to his studies of sulfuric acid(by dry distillation of vitriol, al-zajat), andalcohol. These studies paved the way for other Islamic alchemists.
Today is his birthday anniversary.I congratulate this day to all chemists.