سارا كاوه: brava
2014-12-24T15:02:33+03:30
alibasirat: البته یه قانونی هست که میگه اغلب هرشکست مقدمه شکست های بعدیه
2014-12-25T03:41:45+03:30
ابراهیم سواره: قانون خوبیه
2014-12-25T12:58:15+03:30
پروانه اطلس
بزرگترین پروانه جهان
اندازه این پروانه ها بین 25 تا 30 سانتی متر هستش.
حداکثر عمرشون دو تا سه هفته
http://cld.persiangig.com/preview/fsxQb0I8tz/atlas%20moth.gif
ابراهیم سواره: این جمله گاندی خیلی قشنگه ممنون
2014-12-25T13:00:32+03:30
ابراهیم سواره: عمرشون بدلیل اینکه نمیتونن هیچی بخورن خیلی کمه
2014-12-25T13:01:38+03:30
alibasirat: خوبا زود میرن...
2014-12-25T14:20:11+03:30
سارا كاوه: سباسكزارم لطف كرديد
2014-12-26T14:26:33+03:30
ابراهیم سواره: والا آبه. دس کم گرفتی ابو ااااا!!!!!
2015-01-25T17:25:52+03:30
ابراهیم سواره: خواهش میکنم
2015-01-25T17:26:02+03:30
یا به اندازه ارزوهایت تلاش کن یا به اندازه تلاشت ارزو کن
..
.
فکر کردن به گذشته، مانند دویدن به دنبال باد است
..
.
اگر میخواهی دروغی نشنوي ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن
..
.
رقابت تا زمانی پسندیده است که کار به حسادت نکشد
..
.
اندوه با تقسیم کردنش با دیگران کاهش میابد و شادی افزایش!
..
.
مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست هزینه است!!!
..
.
شک هایت را باور نکن و به باورهایت شک نکن
..
.
صداقت نخستین فصل دفتر دانایی است.
..
.
شاید امروز نه، اما سرانجام همه چیز درست خواهد شد.
..
.
فردا برای دلجویی دیر است. امروز زخم نزن
..
.
تا زمانی که به فردا امیدواری، اقتدار از آن توست
..
.
باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است.
مرد ثروتمندی نزدیک روستایى در کنار ساحل ایستاده بود .

قایق کوچک ماهیگیرى از انجا رد شد که داخلش چند تا ماهى بود!

مرد ثروتمند از ماهیگیر پرسید: چقدر طول کشید تا این چند تاماهی رو بگیرى؟

ماهیگیر : مدت خیلى کمى ! 

مرد ثروتمند : پس چرا بیشتر صبر نکردى تا بیشتر ماهى گیرت بیاد؟

ماهیگیر : چون همین تعداد هم براى سیر کردن خانواده ام کافیه ! 

مرد ثروتمند : اما بقیه وقتت رو چیکار میکنى؟ ماهیگیر : تا دیروقت میخوابم! یک کم ماهیگیرى میکنم!با بچه هام بازى میکنم! با زنم خوش میگذرونم! بعد میرم تو دهکده میچرخم! با دوستام شروع میکنیم به گیتار زدن و خوشگذرونى! خلاصه مشغولم با این نوع زندگى !

مرد ثروتمند : من درس خوندم و میتونم کمکت کنم! تو باید بیشتر ماهیگیرى بکنى! اونوقت میتونى با پولش یک قایق بزرگتر بخرى! و با درآمد اون چند تا قایق دیگه هم ضافه میکنى! اونوقت یک عالمه قایق براى ماهیگیرى دارى ! ماهیگیر : خب! بعدش چى؟ آمریکایى: بجاى اینکه ماهى هارو به واسطه بفروشى اونارو مستقیما به مشتریها میدى و براى خودت کار و بار درست میکنى… بعدش کارخونه راه میندازى و به تولیداتش نظارت میکنى… این دهکده کوچیک رو هم ترک میکنى و میرى شهر ! بعدش شهرهای بزرگ تر ! کشورهای مختلف میری که دست به کارهاى مهمتری میزنى …

ماهیگیر: اما آقا! اینکار چقدر طول میکشه؟ 

مرد ثروتمند: پانزده تا بیست سال !

ماهیگیری: اما بعدش چى آقا؟

مرد ثروتمند: بهترین قسمت همینه! موقع مناسب که گیر اومد، میرى و سهام شرکتت رو به قیمت خیلى بالا میفروشى! اینکار میلیونها دلار برات عایدى داره !

ماهیگیر: میلیونها دلار؟؟؟ خب بعدش چى؟

مرد ثروتمند: اونوقت بازنشسته میشى! میرى به یک دهکده ساحلى کوچیک! جایى که میتونى تا دیروقت بخوابى! یک کم ماهیگیرى کنى! با بچه هات بازى کنى ! با زنت خوش باشى! برى دهکده و تا دیروقت با دوستات گیتار بزنى و خوش بگذرونى!!!

ماهیگیر : نگاهی به مرد آمزیکایی کرد و گفت :خب من الانم که دارم همینکارو میکنم!!!

*** نتیجه گیری به عهده ی شما ***
زیر همین پست نتیجه ای که گرفتید رو بنویسید...
alibasirat: اگرطمع نبود نصف مشکلات فعلی جهان حل بود
2014-12-06T19:51:02+03:30
سارا كاوه: طمع
2014-12-07T18:46:28+03:30