سلام
این اولین پیامم هست برای همین سعی می کنم یه متن کیمیاگرایانه براتون بنویسم !
امیدوارم توی سال جدید بفهمیم :

((باید قلب ها را در قدرتِ ذهن هایمان حل کنیم و این محلولِ همگن را تا دمای عاشقی حرارت دهیم ...!!!!!
سپس بایستی داغ داغ از فیلترِ صداقت عبور داد و تا دمای تعادلش صبر نمود :

1) ناخالصی های درونِ کاغذ صافی را که از سالِ گذشته در قلب هایمان جا مانده است ؛ تکلیس کرد و تجربه های پخته شده را بسته بندی نموده و در ظرفِ مناسبی نگه داری کنیم !! تا که شاید در زمانِ آینده به فرمول های مشابه با آن نیاز پیدا کردیم ...

2) محلولِ صاف شده را در افشانه ریخته و در سرتاسر زندگیِ جدیدِ خویش در سالِ جدید پخش نمائید ؛ زیرا این روحِ خالص کیمیاگر است که می تواند قلب های جامد شده و سیاه شده ی دیگران را به قلب هایی مهربانی و نیکو و طلائی استحاله دهد ...!!!

عید همگی شیمیدان ها و مهندسان شیمی ایرانی مبارک باشه ...
نوشته شده در جمعه بیستم اسفند ماه 1395
ساعت 3 و 8 دقیقه ی بامداد
در خانه
پای لبتاب
در حالِ آماده شدن برای تعطیلات !!!!