هلیم
-از لحاظ فراوانی بعد از هیدروژن در ردیف دوم قرار دارد
-کاربرد مهم آن در سرماشناسی است، در بالن و کشتی های هوایی استفاده می شود، در جوشکاری با قوس الکتریکی از آن استفاده می شود. و....
- از هلیم برای تشخیص محل نشت، در لیزر بارکدخوان، خنک کننده در رآکتورهای هسته ای و نیز در موشک های فضاپیما بهره می برند