یار مردان خدا باش که در کشتی نوح/هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : معنی شو متوجه نشدم
2014-09-11T16:02:36+04:30
نوید: یار مردان خدا باش که در کشتی نوح که مشخصه و معنی نمی خواد. هست خاکی: یعنی یه نفر از اهل خاک (زمین) هست(اشاره به خود حضرت نوح) که از اون طوفان به اون بزرگی هراسی نداره (حتی به اندازه یک قطره آب) یعنی می گه حضرت نوح چون به خدا ایمان داره، کل اون طوفان براش به اندازه یه قطره آب هم اهمیت نداره
2014-09-12T12:38:21+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آهاااااااااااا... الان فهمیدم ... مرسی نوید خان
2014-09-14T04:43:37+04:30