قطار می رود/
تو می روی/
تمام ایستگاه می رود/
و من چقدر ساده ام
که سالهای سال
در انتظار تو/
کنار این قطار رفته ایستاده ام
و همچنان
به نرده های ایستگاه رفته
تکیه داده ام!
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : چقد قشنـــــــــــــــــــگ
2014-09-02T14:03:07+04:30
نوید: شعر از مرحوم قیصر امین پور هست کل شعر رو بخونید ارزش داره
2014-09-02T15:42:40+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : حتمن آقا نوید من شعرهای اینطوری ساده دوس دارم... بعضی از شعر ها هست ک من اصن معنی لغاتشو متوجه نمیشم چ برسه مفهومه شعر و بگیرم... مث همون شعر هایی ک آقا دوست محمدی میگه... سخته واقن
2014-09-03T05:36:38+04:30
alibasirat: شعرای محسن قشنگه که
2014-09-04T18:39:57+04:30