تو شیمی یه قانون کلی هست که هیچ وقت نقض نمیشه:
\" همیشه یه استثنا وجود داره که گند بزنه به هرچی قانونه که وجود دارن\"
ابراهیم سواره: واقعا همینطوره
2014-08-10T12:23:59+04:30
سارا كاوه: صحیح است
2014-08-11T21:55:30+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : والــــــا
2014-09-02T14:10:55+04:30
alibasirat: God damn solutely
2014-09-04T18:45:15+04:30