نوید: How do you go on, when in your heart you begin to understand there is no going back?,
2014-08-07T18:49:49+04:30
mohsendm: منو یاد اون هابیت ارباب حلقه ها انداختید که اینو از خوش میپرسید
2014-08-07T19:19:11+04:30
نوید: سلام عجب نقاط مشترک جالبی داریم این جمله دقیقاً از همون فیلمه و یکی از تلخ ترین جمله هایی که تو زندگی ایم شنیدم همون جملات فرودو بگینز تو اون فیلمه....
2014-08-08T14:17:39+04:30
نوید: از 100 نفر شاید 1 نفر با این دقت رو به خرج بده
2014-08-08T14:18:05+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : نوید خان با اجازه یه جسارتی کنم بگم از هر 1000 نفر 1 نفر این دقت رو به خرج میده... آدمای الان خیلی سطحی نگر شدن... منم سطحی نگرم
2014-09-02T14:13:24+04:30
نوید: اختیار دارید
2014-09-02T15:41:50+04:30