نوید: پروپرانول یک معجزه در درمان تپش قلب و فشار خون/ آقای جیمز بلک- James Whyte Black در سال 1988 برای کشف این دارو جایزه نوبل پزشکی گرفت.
2014-08-05T18:27:04+04:30
mohsendm: پروپرانولول یا Propranolol ... من 10 میلی گرمشو میخورم دمش گرم
2014-08-05T19:14:58+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آقا دوست محمدی ان شا الله از اینا نخوری
2014-09-02T14:14:30+04:30