از مهمترین تغییرات صورت گرفته: تصحیح عناوین فارسی به کار رفته و تکمیل ترجمه فارسی . راست چین کردن تمام قسمت ها. اضافه کردن صدا هنگام دریافت پیام و در هنگام چت و ...
ابراهیم سواره: بسیار سپاسگذارم از وقتی که برای این شبکه میگذارید و امکاناتی که برای ما اعضا فراهم میکنید به امید خدا در آینده امید دارم که برنامه خاصی برای پویایی بهتر این شبکه در نظر داشته باشید البته همه ما اعضای شیمی زنده در قبال این مرحله مسئولیم .
2014-05-30T23:26:01+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : مرسی دکتــــــــــــر ! ! !
2014-07-13T03:21:43+04:30