تا حالا دیدی که یه حباب یخ برنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سارا كاوه: خیر
2014-05-03T22:16:33+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : وای چقد باحالـــــــــــــــــــــــه آقا سواره من تاحالا ندیده بودم... از شما که دیدید چند تا سوال دارم.... میشه مث توپ باش بازی کرد؟ یا زود میشکنه؟؟؟
2014-05-11T15:50:55+04:30
ابراهیم سواره: منم فقط همینو دیدم دیگه خب قدر مسلم تابلوئه که میشکنه اخه این همه توپ هس چرا راس میخوای با این بازی کنی
2014-05-12T16:16:14+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : خب آخه همیشه دوس داشتم این حبابا نترکن باهاشون بازی کنم... خیلی سبکِ فوتش کنم بره این ور اون ور... باسه همین حباباس که بادکنک خیلـــــــــــــــــی دوس دارم :$
2014-09-02T15:08:01+04:30