ابراهیم سواره: ممنون سال نو شما هم پیشاپیش مبارک آقای دکتر، عکس قشنگی بود همراه با جمله ایی زیبا
2014-03-15T17:47:00+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : سال نو ی همگی مبارک مرسی دکتر
2014-03-15T23:23:30+03:30
سارا كاوه: مبارکه
2014-03-18T16:06:53+03:30