بلور مصنوعی طلا ساخته شده به روش واکنش جابجایی شیمیایی در گاز کلر، خلوص بلور بیشتر از ۹۹.۹۹٪ است.
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : خوش ب حال خانوم کسی ک اینو ساخته
2014-02-09T16:00:18+03:30
سارا كاوه: یعنی مثل کیمیاکری؟
2014-02-09T16:18:06+03:30
afshani: خلوص و ببین
2014-02-10T02:47:18+03:30
mohsendm: چطوری خلوصشو تشخیص دادید؟؟؟ من چیزی نمیبینم نگید که این کارا زنونس
2014-02-12T18:55:37+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے :
2014-02-16T12:58:20+03:30