پلاتین یکی از عنصرهای شیمیایی و از فلزات است. برخی از ترکیب‌های پلاتین برای درمان سرطان استفاده می‌شود. پلاتین به عنوان فلز خطر جدی برای انسان ندارد، اما نمک‌های پلاتین خطراتی از قبیل دگرگونی ژنتیکی، سرطان، حساسیت‌های پوستی، تخریب ارگانهای بدن مانند معده، کلیه و مغز استخوان و سیستم شنوایی دارد.
والتر وایت: لایک
2014-02-08T23:05:35+03:30
ابراهیم سواره: اصا اسمش میادا یاد شکستگی شدید اسنخونا میوفتم
2014-02-09T01:16:40+03:30
afshani:
2014-02-09T14:46:30+03:30