بلور تیتانیم با درجه خلوص ۹۹٬۹۹ درصد
سارا كاوه: جه قدر قشنكه
2014-02-08T09:26:38+03:30
والتر وایت: زیباست
2014-02-08T23:05:51+03:30
ابراهیم سواره: این خ قشنگه ......بابا تیتانیم ایول خ خوش عکسیا
2014-02-09T01:09:08+03:30
سارا كاوه: خیلی هم خوش عکسه
2014-02-09T10:43:21+03:30
afshani: آره... نگاره برگزیده شده
2014-02-09T14:47:49+03:30
کیمیا روشنی: عالیییییییه
2014-12-15T15:22:40+03:30