نگاره برگزیده
کادمیم عنصری نسبتا\" کمیاب، نرم، با رنگ سفید مایل به آبی و فلز انتقالی سمی است که در سنگ معدن روی وجود داشته و در باطریها به مقدار زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ابراهیم سواره: این دوستمونم تو گروه 2 هستش
2014-02-09T01:07:43+03:30