فلز ماه تولد شما کدومه ؟
afshani: جیوه
2014-02-08T01:22:08+03:30
سارا كاوه: نقره
2014-02-08T09:27:38+03:30
والتر وایت: آهن - حالا بدشانسی ما قیمتشم داره میاد پایین
2014-02-08T23:06:48+03:30
ابراهیم سواره: مس
2014-02-09T00:08:24+03:30
ابراهیم سواره: ببخشید فلز کم آورده بودین؟؟؟ .... اینا همه تکرارینا؟؟؟ الان هم مهر هم اردیبهشت مس هستن و همینطور بقیه
2014-02-09T01:22:42+03:30
mohsendm: آهن... مرد آهنی
2014-02-11T14:51:12+03:30
alibasirat: منم آهن
2014-04-24T11:01:09+04:30