آموزش ایمیل مارکتینگ، از جمله مواردی است که بیشتر صاحبان کسب و کارهای اینترنتی بدنبال آن هستند چرا که ایمیل مارکتینگ از گذشته تاکنون جزء بهترین تکینک های بازاریابی اینترنتی محسوب می شود. در این راستا امیر قمصری، مدیر سایت نیوسئو، یکی از بهترین دوره های آموزش ایمیل مارکتینگ دنیا را به زبان فارسی در اختیار دانشجویان و مخاطبان خود قرار داده است.
در آموزش ایمیل مارکتینگ نیوسئو، دانشجویان با ترفندهای افزایش باز شدن ایمیل، مانند نوشتن عناوین جذاب و پرطرفندار، آشنا می شوند. همچنین می توانند محتوای تبلیغاتی و کاربردی برای مشتریان خود بنویسند.
تکنیک های تبدیل بازدیدکننده به مشتری و ارتباط با مشتریان قدیمی، فعلی و بالقوه در این آموزش ایمیل مارکتینگ مطرح شده است.
برای تهیه این دوره آموزشی، در وب سایت نیوسئو به آدرس https://www.newseo.ir/seo-products/videos/email-marketing مراجعه نمایید.