سارا كاوه: از آقای یعقوب نژاد برای لایک شان سپاسگزارم
2016-08-23T18:30:37+04:30
سارا كاوه: درس عبرتی برای بقیه شیمیستها فعالیت داشته باشید لطفا
2016-08-23T18:31:16+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : شیمی علم نیس هنره
2016-08-24T21:01:03+04:30
سارا كاوه: بله واقعا .هنری که تجلی زیبایی خدا وند را لحظه به لحظه میبینیم
2016-08-25T10:12:06+04:30