سال جدید و به همه ی دوستای عزیزم در شیمی زنده تبریک میگم امیدوارم هر جا ک هستید زندگی روی خوشش سمتتون باشه