درود بر بانوی ایران زمین
دکتر ماندانا امیری استـادیار گروه شیـمی دانشگاه محقق اردبیـلی موفق به دریافت جایزه ارزشمند راجر تیلور سال ۲۰۱۵ شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، جایزه راجر تیلور توسط گروه کربن بریتانیا سالانه به یادبود پرفسور راجـر تیلـور به یکی از دانشمندان جوان که دستاوردهای ارزشمندی را در زمینه فلورن ها و علوم مربوطه مانند عامل دار کردن نانو ساختارهای کربنی داشته اند، اعطا می‌شود.

این جایزه ارزشمند در سال ۲۰۱۵ به دلیل فعالیت های پژوهشی دکتر مـانـدانـا امیـری در زمینه توسعه روشهایی برای عامل دار کردن نـانـو ساختارهای کربنـی و کاربرد آنها در ساخت سنسورهـای جدید الکتروشیمی در دوازدهمین کنفرانس بین المللی نانوساختارهای کربنی پیشرفته در شهر سن پترزبورگ روسیه به وی اهدا شد.

گفتنی است ایشان دارای ۳۲ مقاله ISI و شرکت در ۶۰ کنفرانس ملی و موفق در کسب جایزه محقق جوان کشور ژاپن می‌باشد.