امروزه شبکه های اجتماعی مختلفی از جمله فیسبوک، توئیتر و ...جهت برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری مطالب مختلف راه اندازی شده است که اکثر این شبکه های اجتماعی فیلتر شده اند. سایت شیمی زنده جهت ایجاد یک شبکه مجازی برای ارتباط بیشتر علاقمندان شیمی شبکه اجتماعی خود را راه اندازی نمود تا مکانی برای ارتباط بیشتر کاربران سایت شیمی زنده باشد.